Main Menu

rtv-logo

agropartner poljoprivreda


 

 

poljoprivrednik-160x100

 

 

agroinfotel

 

PROFESOR DR MILADIN ŠEVARLIĆ I BRANISLAV GULAN U DRUŠTVU AKADEMIKA PDF Štampa El. pošta
IZUZETNO PRIZNANJE ČLANOVIMA DRUŠTVA AGRARNIH NOVINARA.
Odlukom Predsedništva Srpske akademije nauka od 3.10.2011. godine,
kako stoji u dopisu kojeg je potpisao generalni sekretar akademik Dimitrije
Stefanović, u sastav Odbora za proučavanje sela SANU imenovani su i
višegodišnji članovi Društva agrarnih novinara: profesor dr Miladin Ševarlić i
Branislav Gulan. Ovo izuzetno veliko priznanje SANU, vrhunac je dostignuća koje
su do sada zavredeli članovi DAN u nauci i novinarskoj struci.

Dr Miladin Ševarlić je profesor na katedri Agroekonomika poljoprivrede
i tržišta na Poljoprivrednom falultetu u Zemunu i predsednik Društva
agroekonomista Srbije. Dr Šavarlić je autor brojnih naučnih radova o zadrugarstvu,
poljoprivredi i selu, a sa svojim komentarima, osvrtima i beleškama veoma je
aktivan i u sredstvima javnog informisanja. Već više godina veliki doprinos daje
i u podizanju nivoa znanja medju članovima DAN. Branislav Gulan je urednik u
Izdavačkom centru Privredne komore Srbije. Autor je brojnih knjiga i oko 150
naučnih radova o razvoju poljoprivrede i sela. Tokom svojih 33 godine rada u
novinarstvu stekao je veliki ugled i mnoga priznanja od svojih kolega i u naučnim
krugovima, prvenstveno zbog izuzetno argumentovanih i dokumentovanih
autorskih radova, komentara i informacina o zbivanjima u agraru kod nas i u svetu.
 
 

Posetilaca

Imamo 21 gostiju na mreži

Prijatelji DANdaes