Main Menu

rtv-logo 

 

poljoprivrednik-160x100

 

 

agroinfotel

 

DAN - Društvo agrarnih novinara
AKTIVNOSTI NAŠIH ČLANOVA PDF Štampa El. pošta
Napisao Aleksandra   
utorak, 31 mart 2015 13:28

Nedavno je iz štampe izašao prvi broj časopisa "Srđanov venac" koji afirmiše ljubavnu  i rodoljubivu poeziju mladih domaćih stvaralaca. Glavni i odovorni urednik ovog izdanja je dugododišnji član Društva agrarnih novinara Mirko Vajagić.

 

Opširnije...
 
PO­VEĆAN RI­ZIK OD BO­LE­STI U PRO­LE­ĆE PDF Štampa El. pošta
Napisao Aleksandra Milic   
ponedeljak, 30 mart 2015 13:20

Do­la­zak pro­le­ća i iz­gon ova­ca i ko­za na is­pa­šu sto­ča­ri­ma znat­no uma­nju­je iz­dat­ke ali tre­ba bi­ti opre­zan, jer kon­zu­mi­ra­nje sve­že ze­le­ne hra­ne mo­že da do­ve­de do ne­kih ne­že­lje­nih po­sle­di­ca. Jed­na od opa­sno­sti ko­je vre­ba­ju je­su i en­te­ro­tok­se­mi­je, bo­le­sti ko­je, ka­ko sa­zna­je­mo od dr Alek­san­dra Mi­lo­va­no­vi­ća iz Na­uč­nog in­sti­tu­ta za ve­te­ri­nar­stvo "No­vi Sad", iza­zi­va­ju ve­li­ki broj ugi­nu­ća ova­ca i ko­za i ogrom­ne ma­te­ri­jal­ne šte­te, a da sto­ča­ri če­sto ni­su sve­sni o ko­jem je obo­lje­nju u stva­ri reč.

Opširnije...
 
Ruska sumnja u srpsku jabuku? PDF Štampa El. pošta
Napisao Vesna Jovanovic   
utorak, 24 mart 2015 07:36

Ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević Bošković je izjavila  da  nije dobila zvanične informacije Rusije da se sumnja da je povećan izvoz jabuka iz Srbije na rusko tržište  ali je moguće da je neko uprkos  svim naporima i merama  falsifikovao fitosanitarni  sertifikat  i tako plasirao robu u Rusiju.

Opširnije...
 
«PočetakPrethodna12345678910SledećaKraj»

Strana 1 od 121
 

Posetilaca

Imamo 4 gostiju na mreži

Prijatelji DANdaes